“Leyli və Məcnun”
14-pərdəlik marionet tamaşası
Muğam operası

Opera 1907-ci ildə Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən Məhəmməd Füzulinin (1494–1556) eyniadlı poeması əsasında ərsəyə gətirilmişdi

Tamaşanın quruluş müddəti: 2013–2016-cı illər
Fonoqramın lentə alınması: 2015-ci il

Şərq dünyasının ilk operası olan bu əsər xalqımızın olduqca zəngin folklor musiqisindən təkan alaraq, muğam və lirik mahnılar əsasında yaradılmışdır. Eyni zamanda, bu operada həm Şərq, həm də Qərb musiqi ənənələri ahəngdar tərzdə yer almışdır. Məşhur, klassik süjetin bənzərsiz musiqi ilə birləşməsi bu operanı təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın bir çox ölkələrində populyar və sevilən olmasına yol açmışdır.

“Leyli və Məcnun” ürkək, vəfalı, dünyalara sığmayan bir eşqin taleyindən bəhs edir. İki gənc – Leyli və Məcnun bir-birini canından artıq sevsələr də, bu dünyada arzularına qovuşmaq onlara nəsib olmur...

Klassik Avropa ədəbiyyatının Tristan və İzolda, Romeo və Cülyetta kimi obrazlarının Leyli və Məcnun ilə birbaşa analogiyası da diqqət çəkir.

Quruluşçu-rejissor – Tərlan Qorçu
Quruluşçu-rəssam – Tərlan Qorçu
Musiqi aranjimançısı – Salman Qəmbərov
Kukla ustası – Tengiz Xalvaşı
İşıq işləri üzrə rəssam – Azər Muxtarov
Səhnə qurğularının müəllifi – İlkin Mirzəyev

Əsas obrazlar / Rolları səsləndirdilər:

Leyli – Günay İmamverdiyeva
Qeys / Məcnun – Mənsum İbrahimov
Leylinin atası – Cabir Həsənov
Məcnunun atası – Elgiz Əliyev
Məcnunun anası – Qızılgül Babayeva
Nofəl, Məcnunun dostu – Cahangir Qurbanov
Ərəb, Nofəlin silahdaşı – Elgiz Əliyev
İbn-Səlam – Ramiq Bayramov

Muğamların instrumental ifaçıları:

Rəşad İbrahimov (tar)
Təbriz Yusubov (kamança)

Aktyorlar:

Fərizə Babayeva
Əli Allahverdiyev
Aysel Bədəlova
Tatiana Terentyeva
Nazim Hüseynov
Nəsrin Vüsal
Hikmət Aydınoğlu
QISA MƏZMUNU:


1. Aylı gecə

Üyüdülür say-hesabsız başlanğıclar, axırlar –
Əbədilik dəyirmanı bu minvalla çalışar...

2. Pərilər
Yaşam ipi çox incədir! Şam işığı gur yanmaz!
Gəl ki, ürkək könlün eşqi kainatlara sığmaz...

3. Aşiqanə görüş
Leyli: Eşq oduna düşdü canım – ixtiyarım qalmadı...
Qeys: Gördüm o gözəl hüsnünü – səbri-halım qalmadı...

4. Qeys, ata-anası ilə
Qeys: Ata, ana, eşqin həvası məni məcnun edəcəkdir...
Ata-anası: Biz sənə Leylini gedib, alıb, istərik!

5. Leylinin atası onu Qeysə vermir
Qeysin atası: Bu işə xeyir-dua ver, oğlumun olsun Leyli!
Leylinin atası: Vermərəm! Leyliyə yaraşmaz divanə oğlan!

6. Aşiqlərin ümidsizliyi
Amansız, zalım fələk ayırdı aşiqləri!
Məcnunluq qaldı Qeysə – kəsildi ümidləri...

7. İbn-Səlam elçiliyə gəlir
Leylinin atası: Verdim Leylini, getsin, İbn-Səlamın olsun...
İbn-Səlam: İndi sən mənə oldun ata-anadan əziz!

8. Məcnun səhraya çəkilir
Məcnun: Düşmən kəsilibdir taleyim mənə:
              Yar həsrəti məni etdi divanə...

9. Nofəl ilə görüş
Ərəb: Leylinin eşqindən bu olmuş məcnun...
Nofəl: Düzələndir bu iş: daş-qaş lazımdır, ya da ki – qoşun!

10. Leyli uğrunda döyüş
Nofəl: Leylini versən Məcnuna, daş-qaş başından aşar!
Leylinin atası: Nə dövlətin, nə də gücün buna etməz məni vadar!

11. İbn-Səlamın evində
Leyli: İbn-Səlam, sən səbr elə, qoy bəlkə Məcnun əl çəkə...
İbn-Səlam: Leyli, mən səbrə hazıram, bil!

12. Taleyi ilə barışa bilməyən Leyli şam kimi sönür...
Leyli: Varımdır sinədə dərdi-qəmi... aman, ölürəm!
         Xəyali zülfünə bağlı gedibdir bu can, ölürəm!..

13. Məcnunun ölümü
Məcnun: Ya Rəbb, mənə cismi-can gərəkməz,
             Canan yox isə cahan gərəkməz...

14. Final
Qovuşa bilməyib, azıb zülmətdə,
Murada yetişmişlər əbədiyyətdə...

Dizayner: Tərlan Qorçu

Fotoqraflar: Eva Əbilova, Tərlan Qorçu, Vladimir German, Andrey Kovalyov, Anatoliy Xmelevskiy, Hikmət Aydınoğlu